Петък 21, Септември 2018г.

Ръководство:

Мария Делчева

Директор

Димитрина Димитрова

Заместник-директор по учебната дейност

Елена Бонева

Заместник-директор по учебната дейност

 

Илиана Тотева

Педагогически съветник

Учители:

Български език и литература

 

Ани Павлова

 

Венета Ленкова

Английски език

 

Несибе Тайр

 

Златолилия Петева

Математика, Информационни технологии

 

Ваня Димова

 

Недялка Васева

Обществени науки

 

Недялка Петрова

Природни науки, Технологии

 

Радостина Тодорова

Музика, Технологии и предприемачество

 

Стилияна Ангелова

Изобразително изкуство

 

Христина Милева

Физическо възпитание и спорт

 

Петър Мишков

Учители в подготвителни групи – 5год. и 6-год.

 

Елина Арнаудова

 

Радостинка Джаркова

Учители в начален етап (І - ІV клас)

 

Гиргинка Димитрова

 

Минка Хадживълчева

 

Митка Тенева

 

Росица Чолакова

 

Мария Стоименова

 

Ваня Трендафилова

 

Донка Армутлиева

Сподели: