Неделя 25, Август 2019г.

Ръководство:

Мария Делчева

Директор

Димитрина Димитрова

Заместник-директор по учебната дейност

Елена Бонева

Заместник-директор по учебната дейност

 

Илиана Тотева

Педагогически съветник

Учители:

Български език и литература

 

Ани Павлова

 

Венета Ленкова

 

Илияна Белева

Английски език

 

Несибе Тайр

 

Златолилия Петева

Математика, Информационни технологии

 

Ваня Димова

 

Руска Георгиева

Обществени науки

 

Недялка Петрова

Природни науки, Технологии

 

Радостина Тодорова

Музика, Технологии и предприемачество

 

Стилияна Ангелова

Изобразително изкуство

 

Христина Милева

Физическо възпитание и спорт

 

Петър Мишков

Учители в подготвителни групи – 5год. и 6-год.

 

Елина Арнаудова

 

Радостинка Джаркова

Учители в начален етап (І - ІV клас)

 

Донка Армутлиева - І-а клас

 

Пламена Петкова - І-б клас

 

Шукран Али - І-в клас

 

Гиргинка Димитрова - ІІ-а клас

 

Минка Хадживълчева - ІІ-б клас

 

Митка Тенева - ІІІ-а клас

 

Росица Чолакова - ІІІ-б клас

 

Ваня Трендафилова - ІV клас

Сподели: