Петък 19, Януари 2018г.

І. Училището обявява прием на деца в подготвителна група за учебната 2017/2018 година:

 Подготвителна група 5-годишни (трета възрастова група) - деца, родени през 2012 година

Подготвителна група 6-годишни (четвърта възрастова група) - деца, родени през 2011 година

 

ІІ. График на дейностите:

  1. Необходими документи:
  • Заявление от родител/настойник;
  • Копие от удостоверение за раждане на детето;

       2. Срокове:

  • Приемане на заявления за записване на деца в подготвителна група с приложените необходими документи – от 28.03.2017 г. до 14.06.2017 г.
  • Обявяване на списък с приетите деца – на 15.06.2017 г..
  • Попълване на свободните места – в срок до 14.09.2017 г.

 Място на подаване на документите: стая № 1 на І етаж, от 8,30 ч. до 16,00 ч.

 

Записването на деца в подготвителна група продължава и след започване на учебната година при наличие на свободни места.

Сподели: