Четвъртък 18, Април 2019г.

І. Училището обявява прием на деца в подготвителна група за учебната 2018/2019 година:

 Подготвителна група 5-годишни (трета възрастова група) - деца, родени през 2013 година

Подготвителна група 6-годишни (четвърта възрастова група) - деца, родени през 2012 година

 

ІІ. График на дейностите:

  1. Необходими документи:
  • Заявление от родител/настойник;
  • Копие от удостоверение за раждане на детето;

       2. Срокове:

  • Приемане на заявления за записване на деца в подготвителна група с приложените необходими документи – от 10.04.2018 г. до 14.06.2018 г.
  • Обявяване на списък с приетите деца – на 15.06.2018 г..
  • Попълване на свободните места – в срок до 14.09.2018 г.

 Подаване на документите: в училището от 8,30 ч. до 14,30 ч.

 

Записването на деца в подготвителна група продължава и след започване на учебната година при наличие на свободни места.

Сподели: