Сряда 16, Януари 2019г.

Най-добрият риболовец  - изява на група "Риболов"

Страстта към риболова обедини ученици от различни класове в надпревара за най-добър риболовец.

В ранното утро на 10 април, 2017 година учениците от група „Риболов“, работещи по проект „Твоят час“,   

се събраха с въдиците си край водоем близо до град Хасково, за да демонстрират наученото в групата.

Изявата бе първа за момчетата и те вложиха много желание, ентусиазъм и търпение.

Не успяха да хванат риба, но приложиха  научените техники за риболов на плувка и дънен риболов.

Бе извършена проверка от служители на ИАРА.  Това затвърди убеждението, че ако искат да упражняват хобито си,

те трябва да бъдат законни риболовци и природозащитници.

Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСИФ и ОП НОИР по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І"

  Публикация на сайта на проект Твоят час

Сподели: