Сряда 16, Януари 2019г.

„Най-добрият“ - представяне на клуб "Тенисът на маса – моят начин на изява"

 

Представителна изява на клуб "Тенисът на маса – моят начин на изява" се проведе на 22.04.2017 г. във физкултурния салон на ОУ "Никола Й. Вапцаров", гр. Хасково.

Спортистите от клуба си оспорваха титлата „Най-добрият в тениса". След оспорвана борба при момчетата първо място и званието "Най-добър" заслужи Сербез Севдов от VІ клас.

Второ и трето място си разделиха Ангел Ганчев и Янчо Михайлов, също шестокласници. Наградата за най- добър тенисист сред момичетата заслужи Албена Бисерова.

Бяха дадени и две специални награди за най-голям напредък в усвояване на майсторски техники в тениса на маса.

 Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСИФ и ОП НОИР по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І"

 Публикацията на сайта на проект "Твоят час".

Сподели: