Сряда 16, Януари 2019г.

Изява на клуб "Фолклорна аеробика"

„Състезание между участници с предметни награди и медали“

 

Танцови ритми и бурни аплодисменти огласяха препълнената танцова зала на ОУ Никола Вапцаров“ – Хасково в късния предиобед на 21.04.2017г.

Събитието бе представителна изява на клуб  Фолклорна аеробика“, създаден по проект Твоят час“.

Темпераментните  участници се състезаваха пред родители и гости – представители на Обществен съвет Твоят час“.  

Оспорвани бяха първите места. Всички дадоха най-доброто от себе си и показаха много добри постижения,

но златни медали получиха учениците Васил Георгиев от I клас и Сабие Тодорова от II клас. Сребърният медал за високи постижения отиде при Умут Юруков от II клас.

Всички участници получиха предметни награди. 

Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСИФ и ОП НОИР по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І"

Публикация на сайта на проект "Твоят час"

Сподели: