Сряда 16, Януари 2019г.

„Подари усмивка“  - изява на клуб „Моят роден край“

Попитайте петокласниците от ОУ „Никола Й. Вапцаров“, гр. Хасково „Кое е най-красивото място на Земята?“ и те ще отговорят:

„Там, където съм се родил и живея, там, където са моето семейство и приятели!“.  

От тази учебна година обичта към родното обединява група ученици в извънкласна дейност - клуб „Моят роден край“ – по проект „Твоят час“.

Те проучваха местни традиции, запознаваха се с древни занаяти, културно-исторически паметници и природни забележителности на своя роден край.

Всичко научено и преживяно в проектната работа учениците споделиха с връстници, учители и гости в представителна изява на 12 май, 2017г. под надслов „Подари усмивка“. 

С изявата си младите родолюбци  предадоха неповторимия дух и самобитност на местата, които са посетили и обикнали.

Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСИФ и ОП НОИР по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І"

Публикация на сайта на проект "Твоят час"

 

Сподели: