Сряда 16, Януари 2019г.

„Дядо вади ряпа“ - изява на клуб "Сладкодумко"

Животът е сцена и всички ние сме артисти на нея!“  Тези Шекспирови думи потвърдиха малките артисти от клуб „Сладкодумко“ с драматизацията „Дядо вади ряпа“.

Със своята представителна изява второкласниците, участващи в проект „Твоят час“, тържествено отбелязаха финала на учебната година.

Те рецитираха стихове за България, дискутираха темата за доброто и злото в приказката „Косе Босе“ и получиха аплодисментите на възторжената публика.

Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСИФ и ОП НОИР по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І"

Публикация на сайта на проект "Твоят час"

Сподели: