Петък 22, Ноември 2019г.

За учениците от VII клас - сайтове, на които ще се подават заявления за кандидатстване след завършено основно образование

Уважаеми седмокласници и родители,

сайтът, на който ще могат да се подава онлайн заявление за кандидатстване след VII клас ще бъде активен в момента, в който учениците започнат да получават служебните си бележки.

Адресите са priem.mon.bg и 7klas.mon.bg, като и двата сайта ще работят едновременно и ще достъпват една и съща система, което означава, че независимо през кой сайт родителите подадат заявлението, то ще бъде прието.

Сподели: