Неделя 25, Август 2019г.

График за провеждане на изпитите за определяне на годишна оценка по учебните предмети от училищния план

за ученици в самостоятелна форма на обучение – юнска поправителна сесия /04.06.2018г. – 12.06.2018 г./:

 

Дата

 Час

  Стая

    Клас

Учебен предмет

Форма на провеждане

Ученици

04.06.2018 г.   /Понеделник/

 

14.30ч.

 

Стая №11

ІІ етаж.

5 клас

Български език и литература ООП

Писмен

Метин Фикри Хасан

Нигяр Ибрям Мустафа

 

Стая №11

ІІ етаж.

6 клас

Български език и литература ООП

Писмен

Сеян    Сунай  Юсеин

6 клас

История и цивилизации ООП

Писмен

Стефан Анев  Щерев

 

Стая №11

ІІ етаж.

7 клас

Български език и литература ЗП

Писмен

 

Силвена Сербезова Младенова

 

7 клас

Български език и литература ЗИП

 Писмен

Ангелина Станимирова Атанасова

Румен Станимиров Ангелов

Юрий  Миленов Атанасов

05.06.2018 г. /Вторник/

 

 

14.30ч.

Стая № 11

ІІ етаж.

5клас

Математика ООП

Писмен

 

Метин Фикри Хасан

Нигяр Ибрям Мустафа

Стая № 11

ІІ етаж.

6клас

Математика ООП

Писмен

 

Атанас Юриев Миленов

Нурдин Фардин Мустафа

Сеян  Сунай  Юсеин

Стефани Миленова Стефанова

Стая № 11

ІІ етаж.

7клас

Математика ЗП

Писмен

 

Ангелина Станимирова Атанасова

Серкан   Садула Насъф

Силвена Сербезова Младенова

Сунай Ахмед Мехмедали

Юрий  Миленов Атанасов

06.06.2018г. /Сряда/

14.30ч.

Стая № 11

ІІ етаж

5 клас

Български език и литература - ИУЧ

Писмен

Метин Фикри Хасан

Нигяр Ибрям Мустафа

Стая № 11

ІІ етаж

6 клас

Математика - ИУЧ

Писмен

Стефани Миленова Стефанова

Стая № 11

ІІ етаж

7 клас

Биология и здравно образование - ЗП

Писмен

 

АлексисИраклисДимитсас

Ангелина Станимирова Атанасова

Серкан Садула Насъф

Сунай Ахмед Мехмедали

Юрий  Миленов Атанасов

Стая № 12

ІІ етаж

7 клас

Немски език - ЗП

Писмен и устен

Силвена Сербезова Младенова

 

07.06.2018г. /Четвъртък

14.30ч

Стая № 11

ІІ етаж

5 клас

Математика ИУЧ

Писмен

Метин Фикри Хасан

Нигяр Ибрям Мустафа

Стая № 11

ІІ етаж

7клас

Математика ЗИП

Писмен

Ангелина Станимирова Атанасова

Юрий  Миленов Атанасов

Стая № 12

ІІ етаж

7 клас

Английски език - ЗП

Писмен и устен

Алексис Ираклис Димитсас

Серкан Садула Насъф

08.06.2018г. /Петък/ 

 

14.30ч

Стая № 11

ІІ етаж

5 клас

История и цивилизация - ООП

Писмен

 

Нигяр Ибрям Мустафа

 

Стая № 11

ІІ етаж

7 клас

Физика и астрономия - ЗП

Писмен

Юрий  Миленов Атанасов

Стая № 12

ІІ етаж

7 клас

Руски език - ЗП

Писмен и устен

Ангелина Станимирова Атанасова

11.06.2018г. /Понеделник

 

14.30ч.

Стая № 11 – ІІ етаж

5 клас

Технологии и предприемачество- ООП

Писмен

Нигяр Ибрям Мустафа

 

Стая № 11 – ІІ етаж

7 клас

Химия и опазване на околната среда - ЗП

Писмен

Юрий  Миленов Атанасов

12.06.2018г. /Вторник/

14.30ч.

Физкултурен салон/ Двор

5 клас

Физическо възпитание и спорт - ООП

Практически

Нигяр Ибрям Мустафа

 

Сподели: