Петък 20, Септември 2019г.

Форми на обучение в ОУ "Н. Й. Вапцаров" гр. Хасково

През учебната 2018/2019 година се организира обучение в: дневна форма.

Сподели: