Събота 29, Февруари 2020г.

Форми на обучение в ОУ "Н. Й. Вапцаров" гр. Хасково

През учебната 2019/2020 година се организира обучение в: дневна форма.

Сподели: