Петък 20, Септември 2019г.

НВО в ІV и VІІ клас и приемане на ученици след 7 клас

Заповед  на МОН за определяне на дни за провеждане на изпитите от НВО в ІV и VІІ клас и график за приемане на ученици след завършено основно образование

Сподели: