Четвъртък 18, Април 2019г.

ВАКАНЦИИ И НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2018/2019 година:

 

01.11.2018 г. – 04.11.2018 г. вкл. – есенна
22.12.2018 г. – 02.01.2019 г. вкл. – коледна
05.02.2019 г.                                    – междусрочна
30.03.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. – пролетна за I - XI клас
05.04.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. – пролетна за XII клас

Неучебни дни:

 

21.05.2019 г. – ДЗИ по БЕЛ
23.05.2019 г. – втори ДЗИ

Дни за провеждане на НВО в VII клас 

 

17.06.2019 г. – НВО по БЕЛ 
19.06.2019 г. – НВО по математика

Начало на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:

 

06.02.2019 г. – I - VII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:

 

31.05.2019 г. – I - IV клас (14 учебни седмици)
14.06.2019 г. – V - VI клас (16 учебни седмици)
28.06.2019 г. – VII клас (18 учебни седмици)  

 

Сподели: