Петък 20, Септември 2019г.

Изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение

Изпитите на учениците в самостоятелна форма на обучение се провеждат в три сесии през учебната 2017-2018 година съгласно ПДУ, както следва:

  • Редовна сесия: от 8 януари 2018 г. до 26 януари 2018 г.
  • Първа поправителна сесия: от 4 юни 2018 г. до 26 юни 2018 г.
  • Втора поправителна сесия: от 27 август 2018 г. до 30 август 2018 г.

График за провеждане на редовна сесия през м. януари 2018 г.

Сподели: