Събота 29, Февруари 2020г.

През учебната 2016/2017 година са сформирани 17 групи по проект "Твоят час"

 Дейност/Име тип занимание Брой ученици Ръководител
1 Аз възпявам своя роден край Обучителни затруднения 10  Ани Павлова
2 Дигитални умения по математика Обучителни затруднения 10  Ваня Димова
3 Докосване до миналото Обучителни затруднения 10  Ани Павлова
4 Знам и мога да говоря правилно Обучителни затруднения 10  Венета Ленкова
5 Играем и творим на български Обучителни затруднения 10  Гиргинка Димитрова
6 Любопитко Обучителни затруднения 10  Калинка Димитрова
7 Моят роден край Занимание по интереси 18  Радостина Тодорова
8 Огнени ритми Занимание по интереси 15  Стилияна Ангелова
9 Прозорче към света Обучителни затруднения 10  Донка Армутлиева
10 Риболов Занимание по интереси 17 Петър Мишков
11 Сладкодумко Обучителни затруднения 10  Минка Хядживълчева
12 Слънцето в нас Обучителни затруднения 10 Юлия Янъкова
13 Тенисът на маса - моят начин на изява Занимание по интереси 18 Петър Мишков
14 Фолклорна аеробика Занимание по интереси 17 Златка Тимонова
15 Футбол Занимание по интереси 22 Петър Мишков
16 Вокална група "Славейче" Занимание по интереси 12 Стилияна Ангелова
17 Работилничка за креативност Занимание по интереси 20 Нина Марева

 

 

 

 

 

Сподели: