Събота 29, Февруари 2020г.

Празнични мартенски концерти се проведоха в НЧ „Георги Топузов“, гр. Хасково на 28 март, 2017 г. Инициативите са на две групи за извънкласни дейности по интереси, работещи по проект „Твоят час“.

Изявата от 10,30 ч. бе първа за учениците от ІІІ клас, участващи във вокална група „Славейче“. Песни и любими стихчета за мама и пролетта, зарадваха присъстващите родители и гости. Госпожа Стилияна Ангелова разнообрази изявата с викторина за пролетните празници.

В следобеда на 28.03.2017 г. учениците, участващи в група „Огнени ритми“ имаха възможност да демонстрират наученото в дейностите по интереси, да запознаят и приобщят училищната общност към богатството на българския фолклор. В края на концерта бяха връчени медали и грамоти на трима ученици, отличени в 17-ти Национален детски фолклорен конкурс „Орфеево изворче“. Изпълнителите бяха аплодирани от съученици, родители, представители на местната общност и на обществен съвет „Твоят час“.

Информация за двете изяви е публикувана и във фейсбук страницата на училището.

 Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСИФ и ОП НОИР по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І"

 Публикацията на сайта на проект "Твоят час".

Сподели: